3 Powerpoint dyslexie

Ongeveer 5% van de jongeren is dyslectisch, dat wil zeggen dat ze te kampen hebben met zware lees- en spellingsproblemen. Het probleem kan zo ernstig zijn dat het hele leerproces afgeremd wordt, met alle gevolgen voor het latere studeren en beroepsleven. Niettegenstaande hun eigen inspanning, de inspanning van ouders, leerkrachten, taakleerkrachten en therapeuten worden heel wat dyslectici geconfronteerd met hun eigen falen. Het zelfbeeld en de intellectuele nieuwsgierigheid van het kind krijgen hierdoor een ferme deuk. Wanneer deze jongeren meer steun krijgen van hun omgeving, verhoogt de kans op het ontwikkelen van een positief beeld. Dyslectische kinderen hebben vaak ook moeite met leerstof die niet logisch is of geen samenhang vertoont. Losse feiten uit het hoofd leren is voor hen erg moeilijk. Dyslexie is te wijten aan problemen bij de opbouw en de werking van de hersenen en er is meestal sprake van een aangeboren, erfelijke oorzaak. Momenteel loopt een onderzoeksprogramma Dyslexie, waarin onderzoekers uit diverse vakgebieden samenwerken.

Powerpoint dyslexie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License