Ackaert Hilde
  • SIMOENS P., Dyslexie in het hoger onderwijs: "exploratief onderzoek naar de integratie van studenten met dyslexie in het tertiaire onderwijs”, Ipsoc, 2002, 167 blz.
  • RAGOLE L., Dyslexie in het middelbaar onderwijs: mogelijke schoolse hulpmaatregelen naar aanleiding van een gemotiveerd verslag, Ipsoc, 2002, 66 blz.
  • STEELANDT N., Dyslexie: multidimensionele diagnostiek en pedagogisch handelingsplan: uitwerking aan de hand van een zestal gevalsstudies van leerlingen lager onderwijs en tweede graad secundair onderwijs, Ipsoc, 2000, 123 blz.
  • WARMOES S., Dyslexie: vriend of vijand in de klas: de aanpak van leerkrachten naar dyslectische leerlingen toe, Ipsoc, 2002, 57 blz
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License