Aerts Anne
  • VERFAILLIE G., Aandacht en informatieverwerking bij ADHD-kinderen : ontwikkelen van een aandachtstest op computer en onderzoek naar de betrouwbaarheid, Ipsoc, 1999, 149 blz.
  • HOLLEMANS M., A.D.H.D. : een theoretische benadering van de comorbide stoornissen en de evolutie van A.D.H.D. bij adolescenten : een toetsing van de theorie aan de hand van enkele gevalsstudies, Ipsoc, 1999, 146 blz.
  • CONTENT K., ADHD en farmacologische behandeling: een exploratief onderzoek naar de tevredenheid bij ouders en leerkrachten in verband met medicatie ter behandeling van ADHD, ipsoc, 2005, 151 blz.
  • CEUNINCK K., ADHD en middelenmisbruik, ipsoc, 2006, versch. pag.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License