Aerts Anne

VLOC

Via de sociale kaart heb ik VLOC gevonden. VLOC staat voor Vlaamse Ouder Comités voor dove slechthorende en spraakgestoorde kinderen. VLOC is een koepelorganisatie van ouderverenigingen verspreid over het Vlaamse landschap en verbonden aan de Vlaamse scholen en instellingen voor dove, slechthorende, spraak-en taalgestoorde kinderen.

1. Herstellingskritiek
De site van het VLOC is volgens mij niet gemanipuleerd, ik merk ook geen valse verwijzingen op. Dus naar mijn mening is deze site wel correct.
2. Oorsprongskritiek
De informatie die je op deze site ziet, vind ik wel betrouwbaar. Op de site staat vermeld wie de webmaster en de voorzitter is en wie het secretariaat vertegenwoordigt van de organisatie. Onder iedere tekst die je kan vinden op de site, wordt de auteur vermeld. Er staan ook links op de site, die je doorverwijzen naar soortgelijke sites.
3. Interpretatiekritiek
De site is enkel en alleen bedoeld om te informeren en om eventueel contact op te nemen met de organisatie. De auteur neemt bij deze dan ook niet echt een specifiek standpunt in, er wordt gewoon uitgelegd wat de visie en het doel van de organisatie is, dankzij deze site kom je ook de contactgegevens te weten. Je vindt ook heel gemakkelijk je weg op deze site alles is heel duidelijk aangeduid met figuren, op die manier is de site eigenlijk ook wel ludiek.
4. Bevoegdheidskritiek
De webmaster, Katrien Verstraeten, heeft de site ontworpen en ook geschreven. Aangezien je haar ook kan contacteren, zal ze wel belang hebben bij de site, vermoed ik.
5. Rechtzinnigheidkritiek
Op de site vind je heel veel informatie over de desbetreffende problematiek. Deze site is gewoon gemaakt om informatie te geven en uitleg over de werking van de organisatie onder meer hoe je er terecht kan. Het zou voor mij onduidelijk zijn waarom de auteur van deze site informatie achterhoudt.

footnotes
301 woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License