Angststoornis

Als iemand een abnormale ongegronde angst heeft en wanneer het vermijden van deze angst een leven beheerst, is er sprake van een angststoornis. Daardoor kan een persoon niet meer normaal functioneren en vaak beïnvloedt de angst ook het leven van de directe omgeving.

Er bestaan drie soorten angst:

  • Fobieën
  • Angsten zonder direct aanwijsbare aanleiding
  • Angsten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen.

Voorbeelden hiervan zijn fobieën, dwangneuroses en post-traumatische stress. Iemand met een fobie kan extreem angstig zijn voor een bepaald object (enkelvoudige fobie). Iemand kan ook voor meer zaken bang zijn, zoals voor mensen, om te falen of te blozen. Dit zijn de sociale fobieën.

Bij een dwangneurose dwingen angst en onrust iemand om een bepaalde handeling steeds opnieuw te verrichten. Deze dwanghandelingen kosten veel tijd.

Post-traumatische stress is een psychologische term voor specifieke symptomen die optreden als iemand te maken heeft gehad met (seksueel) geweld, levensbedreigende situaties en natuurrampen.

Bijna twintig procent van alle Nederlanders heeft in zijn leven ooit last van een angststoornis. De angsten komen bij mannen en vrouwen voor op zowel jonge, volwassen als oudere leeftijd. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Hoe vaak, verschilt per vorm van angst.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License