Artikel Ann Sophie

Artikel:

BSH loodst studenten met functiebeperking door hogere studie

Honderden studenten aan onze universiteit hebben een beperking, waardoor studeren niet vanzelfsprekend is. BSH begeleidt hen, zodat ook zij hun studie succesvol kunnen afronden.
De centrale doelstelling van BSH is studenten met een functiebeperking integreren in en laten deelnemen aan het Hoger Onderwijs. Charlotte De Lange van BSH: “De begeleidingsdienst is een belangrijke schakel in het studieproces van de student met een functiebeperking. De dienst BSH treedt in dialoog met betrokkenen bij het onderwijsgebeuren én de student zelf om het studieproces vlotter te laten verlopen”.

Uitgebreide doelgroep
Het begrip functiebeperking wordt ruim geïnterpreteerd. Zowel studenten met een motorische, visuele of auditieve beperking als studenten met een leerstoornis, een ontwikkelingsstoornis, een chronische medische aandoening als een psychische beperking behoren tot de doelgroep. “Vorig academiejaar heeft BSH voor ruim 170 studenten binnen de UGent bemiddeld en actie ondernomen. Ongeveer 60% heeft een leerstoornis. De tweede grootste groep zijn de studenten met een geestelijk gezondheidsprobleem. De groep studenten met een chronische medische aandoening komt qua omvang op de derde plaats. Maar we moeten opletten met deze cijfers. 230 studenten vroegen immers afgelopen academiejaar een bijzonder statuut aan omwille van hun functiebeperking. Dit betekent dat niet alle studenten de weg naar BSH kunnen of willen vinden. Ook als we deze gegevens vergelijken met de cijfers van andere instellingen in het hoger onderwijs, vermoed ik dat het aantal studenten met een beperking aan de UGent onderschat wordt”, aldus mevrouw De Lange.

Dienstverlening
Studenten kunnen voor allerlei zaken bij BSH terecht. De Lange vertelt: “Onze dienst kan worden aangesproken met hulpvragen omtrent mobiliteit, aangepaste huisvesting, diagnostiek van leerstoornissen (dyslexie of dyscalculie), het aanreiken van compenserende software voor studenten met lees- en spellingsproblemen, en dergelijke”. Verder is het regelen van de studie- en examenfaciliteiten een belangrijke taak van BSH. Studenten die een bijzonder statuut verkregen hebben, mogen faciliteiten nuttigen om hun studie haalbaar te maken. Op die manier kan digitaal cursusmateriaal ter beschikking gesteld worden, kunnen studenten een alternatieve opdracht maken, een examen verplaatsen of een andere examenvorm aanvragen. Het toewijzen van deze faciliteiten gebeurt op individuele basis en is afhankelijk van de functiebeperking.
Jonas, een student met een depressie, vertelt: “De professoren reageren heel goed op mijn beperking en zijn soepel om examens te verplaatsen of extra uitleg te geven. Aangezien mijn functiebeperking niet zichtbaar is, weten de meeste studenten niet dat ik een depressie heb”.
Barbara, een dove studente, kan ook terugvallen op de dienst voor studenten met een functiebeperking. “BSH staat altijd klaar, dringt ons niets op en geeft me dat extra zetje om toch door te bijten. Via BSH kwam ik ook in contact met andere studenten met een functiebeperking. Het is fijn te weten dat je niet alleen bent.”

Wake Up!
Toch blijkt niet alles even vlot te verlopen. Sommige studenten botsen wél op onbegrip van medestudenten of onderwijzend personeel. Marcia Verhulst, oprichtster van de studentenvereniging Wake Up, getuigt: “Sommige professoren maken niet snel een uitzondering voor één enkele student, hoe gegrond deze ook mag zijn. Ook was het voor mij niet altijd duidelijk waar ik als student met een beperking terecht kon. De noodzaak om ervaringen en kennis van meerdere studenten samen te brengen groeide en vanuit deze optiek werd Wake Up opgericht”.
De studentenvereniging wil informatie rond studeren met een functiebeperking verspreiden en de belangen van deze studenten verdedigen. “Wie als groep naar voor treedt, kan makkelijker zijn stem laten horen. Vorig academiejaar bijvoorbeeld, liepen de aanvragen voor de bijzonder statuten in het honderd. Vanuit Wake Up werd een brief verstuurd naar de rector met alle bezorgdheden en onduidelijkheden. Deze werd positief ontvangen en Wake Up werd uitgenodigd voor een overleg met de rector en andere bestuursleden. Intussen is de procedure herwerkt” , aldus Verhulst.

Voor en door studenten
Via activiteiten probeert Wake Up dichter bij de studenten te staan. Bram, medecoördinator van Wake Up, vertelt: “Ik zet me in voor Wake Up omdat ik voor mezelf wil opkomen en het ook belangrijk vind om anderen te helpen die dat niet durven”. Soms blijkt hulp vragen inderdaad een grote stap te zijn. Wake Up wil deze verkleinen door gericht te communiceren en sensibiliseren. De vernieuwde website van BSH en Wake Up zal hier een grote rol in spelen. “De site van BSH was dringend aan vernieuwing toe. Verschillende Wake Up-leden staken de hoofden bij elkaar en kwamen met een ingrijpend vernieuwingsplan aanzetten.” De site bevat een BSH en Wake Up kant en is nu volledig up to date. Naast praktische informatie kreeg de nieuwe webstek een studentikoos tintje. “Met tips van studenten die reeds hun weg vonden in het hoger onderwijs, ondanks hun beperking. Ook vind je er artikels over alle aspecten van het studentenleven, dus niet alleen het studeren zelf. Zo pogen we een overzichtelijke informatiebron te zijn voor (nieuwe) studenten.”

Student Kick Off
Maar ook studenten zonder functiebeperking dienen geïnformeerd te worden. “De Student Kick Off is een uitstekende gelegenheid om studenten op een ludieke wijze te sensibiliseren. Vorig jaar boden we de mogelijkheid om via kleine proefjes verschillende functiebeperkingen te ervaren. Zo werd met een speciale bril het zicht beperkt om vervolgens een tekst te lezen. Ook konden studenten aan de lijve ondervinden welke hindernissen je tegenkomt als rolstoelgebruiker”, vertelt Wake Up-lid Bram. Ook dit jaar zijn BSH en Wake Up van de partij op de Student Kick Off. Ditmaal willen ze vooral de aandacht vestigen op onzichtbare functiebeperkingen. “De extra ondersteuning die een student in een rolstoel krijgt, wordt veel vlotter aanvaard dan deze voor studenten met minder opvallende beperkingen. Het is nu eenmaal niet van iemands gezicht af te lezen of deze een leerstoornis, een medische of geestelijke beperking heeft. “Zelf moest ik regelmatig strijden om mijn medestudenten te overtuigen dat ik écht extra tijd voor een examen nodig had. Velen begrepen niet dat dit door mijn leerstoornis kwam en weten het aan het niet beheersen van de leerstof. Gelukkig nam het begrip toe naarmate ze me beter leerden kennen,” vertelt Verhulst.
Tijdens deze Kick Off editie wil Wake Up, door middel van cartoons en relevante informatie, studenten even laten nadenken over minder zichtbare beperkingen. Verder zullen voorbijgangers uitgedaagd worden om deel te nemen aan een quiz omtrent deze materie, waarbij de meest creatieve antwoorden beloond worden. Tenslotte voorzien BSH en Wake Up twee korte sessies gebarentaal, die volledig uitgewerkt werden door een dove student. Geïnteresseerde studenten kunnen in het infodorp zelf enkele nuttige gebaren en het vingeralfabet leren. Een unieke en leerrijke kans!

Voldoende?
Studenten kunnen tegenwoordig dankzij het bijzonder statuut op allerlei ondersteuningsmogelijkheden terugvallen. De inspanningen die de universiteit en vooral BSH voor hen doen, worden enorm gewaardeerd. Toch zijn er nog steeds zaken die beter kunnen. “Vooral op vlak van sensibilisering hebben we nog een lange weg af te leggen. Ook is het gebruik maken van de faciliteiten momenteel té afhankelijk van de goodwill van de prof”, verklaart Verhulst.

U hoort het, BSH en Wake Up hebben nog veel werk te verzetten. Vastberaden zal dit enthousiaste team de komende jaren blijven strijden voor de rechten van beperktere studenten. Charlotte De Lange zegt: “Het slagen van een student, de waardering die we van hen terugkrijgen of een prof die uiteindelijk toch begrip opbrengt voor de situatie van een student… Dat maakt het meer dan waard”.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License