Auteur

De auteur van mijn artikel heet Elma Gelens.
Uit het artikel kun je afleiden dat ze een studente is. Het artikel dat ze geschreven heeft, is haar eindwerk.
Via Google kwam ik te weten dat zij 42 jaar oud is en woont in Nederland. De school waar ze les volgde is Avans Hogeschool in Breda. Ondanks haar visuele handicap studeerde ze Bedrijfskundige Informatica. Zelf zegt ze dat haar studie te doen was door de talloze hulpmiddelen die er zijn. Een voorbeeld hiervan is haar spraakherkennende computer. Wat ze intypt, spreekt hij uit. Zo weet ze of er fouten in haar tekst staan.
Elma Gelens is het levende bewijs dat je met een handicap goed in staat bent te kunnen studeren en dat het mogelijk is een diploma te behalen.
Behalve deze afstudeeropdracht heeft ze geen andere boeken of artikels geschreven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License