Declerck Barber

Artikel 1

En nu alleen, de zelfstandige leer- en werktafel

DEGRIECK, S., En nu alleen de zelfstandige leer- en werktafel, Tweemaandelijks tijdschrift, jaargang 21, februari 2002.

Er worden 3 fasen geschetst van hoe het leerproces het beste verloopt bij mensen met autisme.
Fase 1: een goed beschermde en in hoge mate aan autisme aangepaste situatie.
Fase 2: in de zelfstandige leer- of werktafel worden verworven vaardigheden verder ingeoefend.
Fase 3: bredere generalisatie naar een levensechte context

Artikel 2

Is internet de informatiebron voor mensen met autisme?

VERVLIET, L., Is internet de informatiebron voor mensen met autisme, Tweemaandelijks tijschrift, jaargang 21, februari 2002.

Mensen met autisme hebben het moeilijk met paraverbale signalen. Als iemand iets vertelt, zijn niet alleen de woorden, maar ook de toonhoogte, lichaamstaal, gelaatsuitdrukking,… bepalend voor de betekenis die je aan woorden moet geven. Als je die signalen niet, of onvoldoende opvangt en verwerkt, komt de eigenlijke betekenis niet of vervormd over. De communicatie via de computer gebeurt op de 'auti-manier'. Gevoelens worden indien nodig, uitgedrukt met emoticons die duidelijk en eenduidig zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License