Bedoeling Van Het Project

Binnen Ipsoc alleen al zijn er 69 studenten met een niet- zichtbare functiebeperking.
Ondanks hun beperking hebben deze studenten de moed om toch verder te studeren, ook
al is dit niet zo evident. Deze studenten ondervinden gedurende hun opleiding verscheidene problemen,
deze worden vooral veroorzaakt door de aanpassingen die ze kunnen krijgen via Ipsoc.
Als studenten met functiebeperkingen kunnen ze gebruik maken van verschillende aanpassingen die
het studeren voor hen aangenamer en vlotter kan laten verlopen.
Dit kan gaan van extra voorbereidingstijd tijdens de examens tot aangepaste computersoftware om teksten
te verwerken.

Voor mensen met een zichtbare beperking hebben studenten begrip en respect voor de beschikbare
aanpassingen, maar net omdat het hier gaat om niet-zichtbare beperkingen, begrijpen sommige studenten
niet waarom ze soms bepaalde aanpassingen krijgen en dit uit zich dan vooral in jaloersheid en uitsluitgedrag.

Ons project is bedoeld om studenten binnen Ipsoc te informeren over de soorten niet-zichtbare functiebeperking,
de aanpassingen die ze kunnen verkrijgen, enz.
Daarnaast gaan we zoveel mogelijk proberen te sensibiliseren door studenten te laten nadenken over deze problemen
door slogans te verspreiden en later ook workshops te houden zodat iedereen eens kan ervaren hoe het is om te
leven met een niet-zichtbare functiebeperking. Zo willen we een betere verstandhoudinge bekomen tussen studenten
met een zonder een functiebeperking en uitsluiting in de toekomst vermijden.

Wij kunnen samen veel doen en veel bereiken om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken op Ipsoc, maar
daar moet iedereen aan meehelpen. We hoeven niet samen te werken aan een betere wereld, maar we kunnen wel
samenwerken om een toffe studentenperiode te realiseren voor iedereen.

1BaTPca

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License