Begrenzing van het project

Om de opstarting van het project iets te vergemakkelijken gaan we het onderzoek wat inperken.
Het gaat ons vooral over de studenten met een niet-zichtbare functiebeperking binnen het departement IPSOC.

Deze functiebeperkingen zijn:

Leerstoornissen

Auditieve handicap

Visuele handicap

Chronische ziekte

Psychische problemen

anne

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License