A) Tekstkritiekmodel

1. Herstellingskritiek:
De website is zeker in zijn juiste en originele versie getoond maar het informatiebronnen zijn wel redelijk wat verouderd. Het laatste verslag dateert al van 2005.

2.Oorsprongskritiek:
De tekst is heel controleerbaar en betrouwbaar. Op de website zelf staat er geen auteur of redactie vermeld maar als je in het verslag van het jaar 2005 kijkt, kun je lezen dat de verantwoordelijke voor de afdeling ICT de heer Luc Devos is. Er staat dus enkel nog een jaarverslag van 2005, er staan geen recentere jaarverslagen vermeld op de website. Aangezien ik de datum van de laatste update niet vindt veronderstel ik dat ze zich niet zozeer bezig houden met het in stand houden van een actuele website of dat de groep LITP niet meer actief is. Aangezien er op het internet nog genoeg verwijzingen zijn naar deze website veronderstel ik dat deze organisatie nog altijd actief is.
Er wordt ook verwezen naar bronnen, het is een koepelorganisatie dus op de website vindt je dan de linken naar de organisaties waar ze mee samenwerken en daarbij de linken naar alle vestingen van alle organisaties. Telkens staan er identificatie gegevens van de organisatie erbij en een e-mail adres van een contactpersoon. De bronnen zijn vooral literatuur met puur informatieve inhoud.

3. Interpretatiekritiek:
De auteur neemt geen standpunt in, hij geeft geen meningen, argumenten,…. Hij geeft enkel de feiten weer nl. waaruit de organisatie bestaat en wat hij doet. Hij stelde de info ook eerlijk, redelijk en genuanceerd voor.

4. Bevoegdheidskritiek:
De auteur is een betrokken partij in de zin van dat hij de verantwoordelijke van de afdeling ICT , voor deze organisatie is. Maar hij heeft op zich niets met de organisatie te maken qua diensten die ze aanbieden. Aangezien deze persoon tewerkgesteld is binnen deze organisatie schrijft hij met een zekere voorkennis en inzicht.

5. Rechtzinnigheidkritiek:
De auteur is eerlijk en verzwijgt niet opzettelijk informatie.

B) Inhoudscontrole

De gegevens op de website zijn controleerbaar, relevant, duidelijk maar minder actueel. De site wil eigenlijk juist informatieve gegevens tonen. Aangezien organisaties op zich niet zo snel veranderen is een laatste update van 2005 niet zo erg. Op het internet zijn verschillende linken te vinden die verwijzen naar deze organisatie dus dit doet de betrouwbaarheid van de informatie wel stijgen.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License