A) Tekstkritiekmodel

1. Herstellingskritiek:
Ik ben er vrij zeker van dat de website van ZitStil in zijn origiginele en juiste versie is getoond. De site wordt regelmatig aangepast en vernieuwd, het is zeker geen verouderde site.

2.Oorsprongskritiek:
Ik veronderstel dat de website betrouwbaar en controleerbaar is. Je kan de maker van de site niet terugvinden op de website zelf, er is alleen informatie en contactgegevens over het Centrum zelf terug te vinden.
Aangezien er regelmatig verwijzingen zijn naar programma's en projecten voor in de toekomst, is de site nog heel actief en recent. Op het internet geraak je ook heel vlot en gemakkelijk aan deze site, ik ben er dus bijna zeker van dat deze organistatie nog steeds actief is.
Er zijn vele linken (26) die verwijzen naar andere sites die met de organisatie te maken hebben. Op de site staan er ook meerdere nieuwsberichten en er is ook een documentatiecentrum.
Het is vreemd dat er nergens verwijzingen zijn naar bronnen, waarop de maker van de site zich gebaseerd heeft…

3. Interpretatiekritiek:
De informatie wordt duidelijk en redelijk voorgesteld. De auteur neemt geen standpunt in en het standpunt wordt niet gepresenteerd als een mening. Enkel de feiten worden weergegeven nl. informatie over de organisatie en over ADHD.
De feiten worden zeker niet opgeklopt of ontkend, de argumenten en feiten zijn correct geselecteerd.

4. Bevoegdheidskritiek:
Op de site wordt er nergens iets vermeld over een auteur, of over zijn opzicht en mening van het onderwerp. Er worden alleen feiten i.v.m. ADHD weergegeven en info omtrent het Centrum ZitStil. Ik denk dat de auteur niet echt een betrokken partij is, maar dat hij alleen maar de taak geeft om regelmatig de site aan te passen. Het kan wel zijn dat de persoon ook een andere taak heeft in de organisatie en daardoor zal hij met een zeker inzicht en voorkennis aan de site werken.

5. Rechtzinnigheidkritiek:
Er worden geen gegevens opzettelijk verzwegen of achtergehouden.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License