Braams T.

BOSMAN A.M.T, BRAAMS T. Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2005, p. 214-223.

BRAAMS T, Fonologische taalverwerking dor dyslectici: de rol van allofone spraakwaarneming, Signaal, 2007, p. 20-28.

BOSMAN A.M.T, BRAAMS T, Fonologische Vaardigheden, Geletterdheid en Lees- en Spellinginstructie, Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2000, p. 199-211.

BRAAMS T, Dyslexie: een complex taalprobleem, Meppel, Amsterdam, Boom, 1996, p 128.

BRAAMS T, TALMA T, Kinderen en jongeren met een depressie, Amsterdam, Boom, 1999, 148 p.

BRAAMS T, Kinderen met dyslexie: een gids voor ouders, Amsterdam, Boom, 1998, 128p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License