Brassaert Ines
  • PRINS P., TEN BRINK E., EENHOORN A., LOOTENS H. ADHD: een multimodale behandeling, Bohn Stafleu Van Loghum, Diegem, 1999, 109 p.
  • MEERT B. ADHD: een multimodale behandeling, Centrum Zit Stil, Dendermonde, 1993, 127 p.
  • VAN DER PLOEG J., SCHOLTE E. ADHD in kort bestek : achtergronden, diagnostiek en hulpverlening, SWP, Utrecht, 1999, 127 p.
  • GUNNING W.B. Behandelingsstrategieën bij kinderen en jeugdigen met ADHD, Bohn Stafleu Van Loghum, Diegem, 1998, 85 p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License