Brassaert Ines
  • GALLE I., Leerlingen met blijvende lees- en schrijfmoeilijkheden na B.L.O.: situatie-onderzoek in het gewoon secundair onderwijs, Ipsoc, 1993, 147 blz.
  • DUYVEJONCK L., Leren met vallen en opstaan: begeleiden van leerlingen in de eerste graad met leerproblemen, Ipsoc, 2007, 66 blz.
  • CLAUS E., Sticordi-maatregelen bij leerlingen met dyslexie in het secundair onderwijs: een onderzoek naar de implementatie binnen één schoolsetting, Ipsoc, 2007, 126 blz.
  • DE PELSEMAEKER D., Gletschr, test voor gevorderd lezen & schrijven: een betrouwbaarheidsanalyse van de fonologische- en snelbenoemtaken, Ipsoc, 2008, 124 blz.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License