Bronnen

Internet

PATRICIA FIMIO, Dyscalculie, http://www.dyscalculie.org, 2008

EUREKAONDERWIJS, Dyscalculie en rekenproblemen, http://www.eurekaonderwijs.be/dyscalculie.htm, 2008

KATHO, Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen, http://www.katho.be, 2008

DE GEZONDHEIDSSITE VOOR VLAANDEREN, Dossier ADHD, http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=292, 2008

STICHTING DYSLEXIE FONDS, Wat is dyslexie?, http://www.dyslexie.nl, 2008

TRIMBOS INSTITUUT, Psychische stoornissen, http://www.trimbos.nl/default1736.html, 2008

KENNISCENTRUM CROSSOVER, psychische problemen, http://www.kcco.nl/handicap/psychisch, 2007

WIKIPEDIA, persoonlijkheidsstoornissen,http://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonlijkheidsstoornis

N. AFARI & D. BUCHWALD, Chronic Fatigue syndrome: a review. American Journal of Psychiatry, 2003, 160, p 221-236.

ZEEPREVENTORIUM, CVS, http://www.zeepreventorium.be/NL/cvsalg.htm, 2008

LETOP, Goedbegaafde leerlingen en leerstoornissen, http://www.letop.be/infotheek/bib/pdf.asp?ArtID=9, 2008

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING (Onderwijs.vlaanderen.be), Van brandweerman tot remedial teacher , http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL0203/Keerbergen.htm

VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING (schooldirect), Onderwijs op het web, http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/PR0302/PR_NB20030423.htm, 23 april 2003

REGIONALE EXPERTISE NETWERKEN, De Hr. Beek, Informatie, http://www.renvlaanderen.be/static/info.php, 2008

DEDICON, Extra informatie over dyslexie, www.portal.ovo-zaanstad.nl/scholen/brc/info-dyslexie/, 2006

DIDACT ,drs. K. van Sparrentak, Uw kind dyslectisch? over onderzoek en begeleiding, http://www.bureaudidact.nl/artikelen/uw_kind_dyslectisch.html

BSH en Wake Up!, http://www.bsh-gent.be/index.php, 2008

SCHAMPER, studentenblad Ugent, http://www.schamper.ugent.be, 2008

DYSLEXIE EN HULPMIDDELEN, http://www.koc.be/signalen/dyslexie/sig_dyslexie.html

De Becker B.(2008), Dyslectisch…en dan?, Garant, Antwerpen

ANNY COOREMAN, Vlaamse NLD site, http://www.nld.be

gezondheid.be, Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS of ME), __http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=57__, geraadpleegd op 7 december 2008

STUDENTENDECANAAT NHL Studeren met een functiebeperking. NHL, www.intern.nhl.nl/decanendocs/admin/files/web-studeren_met_een_functiebeperking-2008.doc?PHPSESSID…, 2008.

TREFPUNT ZELFHULP, Auditieve handicap. http://www.zelfhulp.be/zoek/probleem_AUDITIEVE+HANDICAP.htm, geraadpleegd op 14.12.2008.

KLJ, Auditieve handicap in KLJ. Kinderen en jongeren met een auditieve handicap, http://www.klj.be/Afdelingswerking/Overdeleden4.asp?IDH4=279&IDH3=317&IDH2=279&IDH1=14, 2007.

COOREMAN A., NLD. Non Verbal Learning Disorder, Eureka onderwijs, Kessel-Lo, http://www.nld.be/index.asp?hoofdstuk=info%20NLD, 2004.

CUYVERS L., VALKENEERS G., Dyscalculie. Een verklarings-en begeleidingsmodel, users.telenet.be/wo/vtvo024art2.doc, 2003.

HENDRICKX R. Sensibiliseren. VRT, http://taal.vrt.be, geraadpleegd op 3-12-08.

RUGINFO EN PIJN, Dementie. Dementie algemeen, http://www.ruginfo.be/productssimple73.html, april 2004.

ROUWZORG VLAANDEREN, Omschrijving begrippen rouw. http://www.rouwzorgvlaanderen.be/begrippen.php, 2006.

UNIVERSITEIT LEIDEN, Handleiding voor docenten, http://weblog.leidenuniv.nl/media/blogs/76030/handleidingen/Imp_Digitaal_NL.pdf, 2008.


Lectuur

HEVERLEE, Studenten worden rolstoelgebruikers en blinden, In: Het nieuwsblad, 8 mei 2008.

DELEPELEIRE Y. & BEEL V. één kind op vier heeft leerproblemen, in: het nieuwsblad, 30 augustus 2008

BELGA, ADHD-patiënten in psychiatrie verzevenvoudigd in 5 jaar, in: Het Laatse Nieuws, 13 november, 2008

BELGA, depressie maakt meer ziek dan astma of diabetes, in: het nieuwsblad, 7 september 2007

BELGA/TDB, Zorgmap helpt ouders omgaan met ADHD-kinderen, In: Het laatste nieuws, 17 oktober 2008.

MECHANT M. eetproblemen zijn te verhelpen, in: Het nieuwsblad, 4 februari 2008

NOVUM/EP, ADHD komt vaker voor bij volwassenen dan gedacht, In: Het laatste nieuws, 13 augustus 2008

SCHAUBROECK K., Enkele dyslexietherapieën op een rij, In: Goed gevoel, april 2004.

H.T. Depressies bij lichamelijke ziektes nog vaak te miskend, in: het nieuwsblad, 8 november 2005


WYDOOGHE B., Game on! We krijgen er niet genoeg van, Brussel, Vlaams Parlement, 2008
Om het volledige document te raadplegen, klik hier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License