Bultynck Nele
  • GERRITS-DOUM Y. //Ben jij anders?: voorlichtingsboek voor kinderen met ADHD of een contactstoornis //,SWP, Amsterdam, 2006, 92 p.
  • BARKLEY R.A. Diagnose op ADHD: een gids voor ouders en hulpverleners, Swets & Zeitlinger, Lisse, 1997, 297 p.
  • BARKLEY R.A. Diagnose ADHD: een gids voor ouders en hulpverleners, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2001, 321p.
  • HOOFS R. // Dokter, is het ADHD?: wegwijzer voor de huisarts//, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2001, 106 p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License