Bultynck Nele
  • DE MOOR N., ADHD? Of gewoon druk gedrag?: een leidraad voor het toetsen van de diagnose ADHD binnen een voorziening voor jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen, ipsoc, 2007, 78 blz.
  • HENDRICKX L., Behavioristisch georiënteerde mediatherapie in groep voor ouders van kinderen met ADHD en gedragsproblemen : evaluatie van een oudercursus, ipsoc, 1998, 115 blz.
  • SCHAUT P., Bewegen we samen?, Ipsoc, 2002, 44 blz.
  • HOUWEN R., De aanpak van jongeren met ADHD: een groepstraining gekaderd in een cognitief gedragstherapeutische context, Ipsoc, 2004, 117 blz.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License