Callebaut D

Callebaut D., "Compenserende dyslexiesoftware op school", tijdschrift voor orthopedagogiek, 2006, p. 354-365

Callebaut D. en Borms M., "Dyslexie in de klas: aanpak in het so", in Handboek leerlingenbegeleiding twee, wolters plantyn,Mechelen, nov. 2002 - 2004, afl.6, , p. 1-22

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License