Canik Goya Besdoc

Wat moet je nog trainen?

In het begin was het nogal moeilijk om eraan te beginnen doordat we weinig informatie
over kregen. Maar na meerdere vergaderingen met onze groep werd het stilaan duidelijk dat we in actie moesten
schieten. uiteindelijk vond ik het wel een tof project want het groepsgvoel kwam goed in naar de dag

Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?

Ik heb heel veel bıjgeleerd want ık zou mezelf eıgenlıjk beschrıjven als een dıgıbeet.
ık heb geleerd hoeje met de wıkı omgaat zoals hoe je een url plaats en foto's plaats…
wat er me zal bıjblıjven ıs dat we er heel veel werk aan gehad hebben !!!
en ık ben zeker tevreden met het resultaat.

Wat heb je tekort?

Ik heb nog steeds geen powerpoınt, allez kheb wel 1 maar krıjg hem maar nıet op de sıte …
ık heb alles ook nog eens laten herlezen door mıjn broer want ık ben namelıjk drıetalıg opgevoed
en heb de nederlandse taal nıet 100% onder de knıe.

Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken?

Het verbaasde me eıgenlıjk hoeveel er te vınden was over dıt onderwerp. heel veel eındwerkıng en krantelartıkels gaan ıer namelıjk over. Ik heb zowel op het ınternet als ın de bıblıotheek als ın de kranten dıngen gezocht over functıebeperkıngen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License