Canik Goya
  • VAN DEN BRUAENE S., Diagnostiek ADHD bij een verslavingsproblematiek, Ipsoc, 2004, 127 blz.
  • HINDERYCKX J., Diagnostiek van ADHD binnen het revalidatiecentrum: opstellen van richtlijnen op basis van literatuurstudie en vijf gevalstudies, ipsoc, 2005, 167 blz.
  • PECCEU P., Differentiaal studie: ADHD en autisme: een verwarrende diagnose, ipsoc, 2004, 123 blz.
  • DEFAUW S., Digitale registratieleidraad voor een adhd-problematiek, ipsoc, 2008, versch. pag.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License