Carton Hanne
  • DELFOS M.F. Kinderen en gedragsproblemen: angst, agressie, depressie en ADHD: een biopsychologisch model met richtlijnen voor diagnostiek en behandeling, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2000, 287 p.
  • VAN VEEN D., VAN LIESHOUT M., DOORDUIJN A.Naar een betere zorg voor kinderen met ADHD: regionale samenwerking tussen onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg, Garant, Antwerpen, 2004, 58 p.
  • TEN BRINK, E.L. Pubers met ADHD: een ouder-traininingsprogramma, Swets & Zeitlinger, Lisse, 2003, 160 p.
  • VAN DER VEEN-MULDERS L., SERRA M., vAN DEN HOOFDAKKER B.J., MINDERAA R.B. Sociaal onhandig: de opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD, Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2001, 136p
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License