Chiau Evelien

Inhoud van mijn werkdocument

1. TEKST OP DE WIKI (ALGEMEEN) 3
1.1. BESCHRIJVING OVER MEZELF 3
1.2. ONDERWERPSVERKENNING 3
1.2.1. REFERENTIE VAN HET ARTIKEL 3
1.2.2. CONTEXT VAN HET ARTIKEL 3
1.2.3. AUTEUR 3
1.2.3.1. Wie? 3
1.2.3.2. Internet 3
1.2.3.3. Catalogi 4
1.2.4. DE STRUCTUUR 4
1.2.4.1. Hoofdtitels en tussentitels 4
1.2.4.2. Structuur in de tekst 4
1.2.4.3. Voetnoten 4
1.2.5. SYNTHESE 4
1.2.5.1. Wat is dyslexie? 4
1.2.5.2. Hoe wordt het veroorzaakt? 5
1.2.5.3. Hoe uit het zich? 5
1.2.5.4. Hoe wordt het behandeld? 5
1.2.6. TOT SLOT: INTERESSANTE BRONNEN 5
1.2.6.1. Sites 5
1.2.6.2. Boeken 5
1.2.6.3. Organisaties 6
1.2.6.4. Specialisten 6
1.3. PUBLICATIES 6
1.3.1. TIJDSCHRIFTEN 6
1.3.1.1. Artikel 1: De patiënt aan het woord over psychose en schizofrenie 6
1.3.1.2. Artikel 2: Zielenpijn niet enkel met chemie te bestrijden 6
1.4. KRANTENARTIKELS 6
1.4.1. ARTIKEL 1: LETTERTYPE MOET SLECHTZIENDE KINDEREN HELPEN LEZEN 6
1.4.2. ARTIKEL 2: GELIJKE KANSEN 7
1.4.3. ARTIKEL 3: HALF MILJOEN EURO VOOR LERAREN UIT NIEUWE DOELGROEPEN 9
1.4.4. ARTIKEL 4: GESPROKEN INFOBLAD VOOR SLECHTZIENDEN 9
1.5. ORGANISATIE 10
1.5.1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE 10
1.5.1.1. Algemene informatie 10
1.5.1.2. Werking 9
1.5.1.3. Doelstellingen 10
1.5.1.4. Footnotes 10
1.5.2. TEKSTKRITIEKMODEL 11
1.5.2.1. Herstellingskritiek 11
1.5.2.2. Oorsprongskritiek 11
1.5.2.3. Interpretatiekritiek 11
1.5.2.4. Bevoegdheidskritiek 11
1.5.2.5. Rechtzinnigheidskritiek 11
1.6. MOTIVATIE 11
1.6.1. WAT MOET JE TRAINEN? 11
1.6.2. WAT HEB JE GELEERD EN WAT ZAL JE BIJBLIJVEN? 12
1.6.3. WAT HEB JE TEKORT? 12
1.6.4. HEB JE VOLDOENDE INFO GEVONDEN? WAAR HEB JE NIET GEZOCHT EN WAAR KAN JE NOG ZOEKEN? 12

Mijn volledige werkdocument

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License