Chiau Evelien

Epilepsie-contactgroep Ikaros vzw

Algemene informatie
Adres: Veeweg 74 - 9940 Evergem
Telefoon: 09/258 09 50
Fax: 09/258 20 45
Website: www.epilepsiegroep-ikaros.be
E-mail: eb.tenyks|soraki#eb.tenyks|soraki

Werking
Epilepsie-contactgroep IKAROS vzw is in 1980-1981 ontstaan uit een groep ouders van kinderen met epilepsie, bij wie de reële nood bestond aan onderling contact en steun, uitwisseling van ervaringen en het bekomen van meer informatie over epilepsie.
IKAROS is uitgegroeid tot een contactgroep voor ouders van kinderen met epilepsie, mensen met epilepsie, hun partners, familieleden, alle geïnteresseerden.
Op OPEN VERGADERINGEN en PRAATNAMIDDAGEN een bepaald aspect belichten en hierbij de aanwezigen de kans geven hierover vragen te stellen.
Het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift EPIKRANT,in samenwerking met de andere VLAAMSE KONTAKTGROEPEN VOOR EPILEPSIE (VKE).
Met de IKAROS-JONGERENGROEP, jongeren van 14 tot 30 jaar, wil de contactgroep ook jonge mensen de kans geven samen over epilepsie te praten. Samenkomsten voor de jongeren zijn om de twee maand, met afwisselend een praatnamiddag en een ontspanningsnamiddag.
In de PRAATGROEPEN voor ouders van kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie kunnen ouders gedurende een 6- tot 8-tal maandelijkse bijeenkomsten praten over hun specifieke vragen en problemen.
BASISINFORMATIE -zowel medisch als sociaal- over epilepsie verpreiden, telefonisch of via persoonlijke contacten, door middel van FOLDERS, brochures -aangepast aan elke leeftijd
INFO-VOORDRACHTEN verzorgen voor diensten, scholen, verenigingen,…
Vzw Ikaros werkt nauw samen met de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen van de VLAAMSE LIGA TEGEN EPILEPSIE (VLE)

Doelstellingen
Epilepsie beter gekend en sociaal beter aanvaard maken door:
- informatie te verstrekken
- contactvergaderingen te organiseren
Altijd beschikbaar zijn voor mensen die
- nood hebben aan contact met lotgenoten
- hun verhaal of hun problemen eens willen vertellen of meer informatie willen over epilepsie
(crisistelefoon 09/258.09.50 - ook in weekends - met antwoordapparaat bij afwezigheid waarop opgave van een onmiddellijk te bereiken persoon)

Footnotes
1. 300

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License