Chiau Evelien

Spiegel, 10e jaargang, nr 4
Brussel

Artikel 1

"De patiënt aan het woord: psychose en schizofrenie"
De ziekte zorgt soms voor zo'n bizarre gedragingen dat men meent dat een definitieve opname in een instelling van de zieke persoon de enige oplossing is.
Schizofrenie zou een eigenaardige, verwarrende aandoening met sombere vooruitzichten.
Project om de patiënt aan het woord te laten en hiervan brochures te maken. (p. 3)

Artikel 2

"Zielenpijn niet enkel met chemie te bestrijden"
Heel wat Belgen krijgen af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. Sommige deinzen terug om professionele hulp in te schakelen.
Bij zwaardere gevaleln is het nochtans aangewezen een beroep te doen op psycholoog of psychiater, en desgevallend een medische en psychosociale aanpak te combineren.
Depressie en angst: 207000 volwassenen
5% voortdurend te uitgeput om te werken en en maakt studeren ook niet langer mogelijk
- Resultaten test aankoop (p. 4)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License