Context

Het artikel dat ik heb gevonden is een productverslag, een afstudeeropdracht. Het is geschreven door een studente met een functiebeperking aan Avans Hogeschool in Breda, Nederland.
Deze afstudeeropdracht is ook heel recent. Op de voorpagina staat de datum 15-06-2008.
In dit werk zijn er verschillende bronnen gebruikt. De bronnen uit de pagina’s die het meest relevant zijn voor het project zijn hier opgesomd:

• www.accessibility.nl
• www.handicap-studie.nl/overh+s/publicaties/studeren met een handicap 2005 Verwey Jonker
• www.uwv.nl/wajong/opleiding-volgen/hulp-bij-scholing-en-studie/hulpmiddelen
• www.ooglijn.nl
• www.onderwijsenhandicap.nl
• Expertisecentrum Handicap + Studie, campagne tijdgebrek afmaken of afhaken
• lespakket drempels weg, Stichting Bartiméus Accessibility

Hieruit kun je afleiden dat er vooral gebruik wordt gemaakt van internet. Andere bronnen voor haar verslag komen uit boeken, zoals het lespakket ‘drempels weg’.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License