Contextualiseren

Door het onderwerp te contextualiseren gaan we ons project in een breder kader kunnen plaatsen.

Hiervoor gaan we verschillende organisaties die met deze thematiek bezig zijn gaan bespreken via de sociale kaart.
Daarna gaan we allerlei statistieken opzoeken en verwerken in een excel bestand.
Heel belangrijk daarbij is de politieke- en juridische context: zijn er wetteksten, reglementen of decreten hieromtrent, is er een verantwoordelijke minister en zo verder.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License