Coppieters Ronald

Ik vond het een zeer leuk onderwerp om mee te werken. Vooral omdat dit zeer nauw aansluit met de richting Toegepaste Psychologie. Het is dus ook voor de toekomst zeker geen wegwerp-materiaal. Ook het werken met de Wiki zag ik wel zitten. Ik had er nog nooit mee gewerkt, maar ik was er wel enthousiast naar. Ik ben redelijk fanatiek als het op nulletjes en eentjes aankomt ;-).

Met de groepsleden zat het direct goed. Iedereen heeft ook goed zijn best gedaan om een handje bij te steken. Er is ook goed gebruik gemaakt van het forum. Er was een goede taakverdeling. Julie heeft er ook goed aan gedaan om iedereen op de hoogte te houden van wat er nog moest gedaan worden, terwijl andere dan weer structuur hebben gebracht in de chaos van teksten, pagina's en opdrachtjes.

Tijdens het project heb ik veel bijgeleerd over de mogelijkheden van een Wiki. De voordelen die deze kan bieden (vb. structuur) wanneer het op een groepswerk aankomt. Ik vond de site relatief makkelijk om mee te werken. De werkbalk in het edit-paneel was makkelijk om mee te werken en verschilde eigenlijk niet veel van die van Word.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License