Coppieters Ronald
  • GHESQUIÉRE POL, HELLINCKX WALTER. Als leren pijn doet. Opvoeden van kinderen met een leerstoornis, Acco, Leuven, 2005
  • SCOTT D. Epilepsie en hoe ermee te leven. Oorzaken, geneesmiddelen, sociale problemen, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1975
  • KNAVEN F.H.J. Epilepsie. Stichting Teleac, Utrecht, 1982
  • WESTERVELD H.J. Kinderen en adolescenten met functiestoornissen. Spraak- en taalstoornissen, slaapstoornissen, bedplassen, eetstoornissen, astma, epilepsie, leermoeilijkheden, verstandelijke handicaps, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, 2000
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License