Coppieters Ronald
  • JOCHEMS K., Diagnose en begeleiding van leerproblemen in het secundair onderwijs: ontwikkeling van de LM2-vragenlijst en voorstel tot begeleidingsstrategieën, Ipsoc, 1994, 194 blz.
  • AMEYE S., Help! Hoe kan ik leren leren?: leerlingen en leerkrachten van de Spanjeschool ondersteunen in hun proces van leren leren, Ipsoc, 2007, 196 blz.
  • MADDENS S., Het emotioneel welbevinden bij kinderen met leerstoornissen: exploratief onderzoek naar angst en depressiviteit als uiting van een lage zelfwaardering bij kinderen met leerstoornissen, Ipsoc, 2001, 135 blz.
  • BRUTIN I., Het nut van handelingsgericht werken: een kritische reflectie op het werken volgens het model handelingsgerichte diagnostiek van Pameijer en van Beukering, Ipsoc, 2005, 135 blz.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License