Cuyvers Ludo

Ludo Cuyvers is directeur van het Centrum voor Leerstoornissen te Neerpelten werkt tevens als gastprofessor aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen,
departement Logopedie-Audiologie. Hij is van opleiding logopedist en gespecialiseerd in leermoeilijkheden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License