De Bruyne Alexandra

a. Wat moet je nog trainen?

Ik moet nog heel veel leren om zeer goed met de wiki te kunnen werken, maar ik heb al heel veel bijgeleerd. Zo moet ik letten op de bronvermelding. In het middelbaar hebben we daar niet echt op gewerkt en ik moet daar dan ook erg op letten. Ik durf het wel eens vergeten en ik wist ook niet goed hoe je het nu precies moest noteren. Ik wil ook nog leren hoe je afbeeldingen en filmpjes,… op de wiki moet zetten.

b. Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven

In het begin zag ik deze opdracht niet echt zitten. Ik wist ook niet goed wat ik ervan moest verwachten. Uiteindelijk was het een zeer leerrijke opdracht. Ik heb veel geleerd, zowel tijdens de ICT-lessen als van mijn medestudenten waar ik heel veel hulp van kreeg. Ik leerde hyperlinks te gebruiken, maar ook hoe je een tekst verwerkt op de wiki of hoe je er een powerpoint moest opzetten. Het was ook een hele uitdaging omdat je met anderen aan 1 wiki moest werken. Hierdoor leerde ik ook om in groep te werken. Ik moet toegeven dat dit bij ons zeer vlot verlopen is.

c. Wat heb je tekort?

Ik denk dat ik alle opdrachten heb vervuld. Het was soms wat zenuwslopend als er iets niet ging en er kroop enorm veel tijd in, maar toch is alles op tijd klaar geraakt. We spraken ook altijd tijdens de ICT-lessen en de SOVA-lessen de taken af en wat er nog allemaal moest gebeuren. Hierdoor wist ik zeer goed wat ik nog moest doen en kon ik de opdrachten tot een goed einde brengen.

d. Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken…

Tijdens alle opdrachten denk ik wel dat ik voldoende info heb gevonden. Ik heb verschillende sites geraadpleegd, we zijn allemaal samen naar de bibliotheek gegaan en hebben ook in tijdschriften gezocht. Volgens mij staat onze wiki vol met nuttige info. Ik ben zeer trots op het resultaat dat we met de hele groep hebben bereikt!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License