De Bruyne Alexandra
  • LEWIS R.S., STRAUSS A.A., LEHTINEN L.E.// Het andere kind. Herkennen en begrijpen van het kind met lichte hersenfunctiestoornis//, Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1978
  • SUGARMAN G., STONE M. Uw hyperactieve kind. Vragen en antwoorden over kinderen met een lichte hersenfunctiestoornis, Ad.Donker, Amsterdam, 1983
  • SCHACHTSCHABEL H. Buitenbeentjes. Psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten, Boom, Amsterdam, 2005
  • VAN YPEREN T.A., GIEL R. Classificatiesystemen voor psychische stoornissen en gedragsstoornissen. Uitgangspunten en bruikbaarheid van ICD, DSM en MAC, Swets & Leitzinger, Lisse, 1995
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License