De Bruyne Alexandra

INHOUDSTAFEL

Tekst op wiki (algemeen)

Onderwerpsverkenning
- context van het artikel:
- De auteur:
- Structuur:
- Lijstjes van:

Publicaties
- Tijdschriften
Artikel 1
Artikel 2
- Krantenartikels
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4

Contextualiseren
- Organisatie
- Tekskritiekmodel
1. Herstellingskritiek: .
2.Oorsprongskritiek:
3. Interpretatiekritiek:
4. Bevoegdheidskritiek:
5. Rechtzinnigheidkritiek:
- Inhoudscontrole

WERKDOCUMENT

1BaTPc_Alexandra_De_Bruyne.docx

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License