De Bruyne Alxandra
  • HASPEEL S., Het socio-emotioneel aspect bij kinderen met leerstoornissen: het samenstellen en evalueren van een testserie + de gevalstudies, Ipsoc, 1992, 103 blz.
  • NYSS A., Individuele begeleiding bij leer- en studieproblemen in de eerste graad van het algemeen secundair onderwijs: ontwikkeling van de SS01-vragenlijst als diagnostisch hulpmiddel, Ipsoc, 2000, 123 blz.
  • TEMPERVILLE S., Leerproblemen bij kinderen uit éénoudergezinnen in het basisonderwijs: een studie binnen het basisonderwijs van Poperinge, Ipsoc, 2004, 99 blz.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License