De Bruyne Alexandra

Ups & Downs vzw

Algemene informatie

plaats: Leuven
tel.: 053 77 50 97
website: www.upsendowns.be
e-mail: eb.snwodnespu|tcatnoc#eb.snwodnespu|tcatnoc

Contactpersoon

Jan Michiels
Bredestraat 55
9300 Aalst
tel: 053 77 50 97 (na 18 uur)
gsm: 0474 60 87 23

doelstellingen

Het doel is om de patiënten en hun partners/familieleden te begeleiden bij het omgaan met en (h)erkennen van de manisch-depressieve stoornis of chronische depressie. Dit gebeurt door het organiseren van groepsbijeenkomsten in de regionale zelfzorggroepen.

Momenteel zijn er 8 gespreksgroepen in Vlaanderen. Deze staan onder leiding van vrijwilligers die meestal zelf patiënt zijn of familielid zijn van iemand. Deze bijeenkomsten vinden 1 keer per maand plaats. Hier wordt er aandacht besteed aan de individuele verhalen van de deelnemers maar is er ook telkens plaats voor informatieverstrekking over de manisch-depressieve stoornis en depressie. Vaak worden hiertoe dan ook professionelen uitgenodigd om lezingen te komen geven.

1. Herstellingskritiek

Volgens mij is de informatie die op de site te vinden is correct. Ze spreken veel met professionals, waar ze volgens mij wel juiste info van krijgen. Ze hebben ook hun eigen magazine. Hierin zal wel geen foute info staan, denk ik.

2. Oorsprongskritiek

De site wordt geschreven door Marc De Smedt en Johan Van de Put.
Er staat een interview met een vrijwilliger op en er is ook een getuigenis op terug te vinden.
Er bevinden zich ook activiteiten op de site. Hier kan je zien dat de info recent is en de site actueel is.
Je vindt er verwijzingen terug naar links van andere professionele organisaties. Waardoor de info zeker controleerbaar en betrouwbaar is.

3. Interpretatiekritiek

De auteurs nemen geen standpunten in. De bedoeling van de site is info geven. Hierbij leggen ze uit hoe de organisatie tewerk gaat, waar je terecht kan, welke activiteiten/samenkomsten er zijn,… De info is dus zeker objectief.

4. Bevoegdheidskritiek

Beide auteurs zitten in de Raad van bestuur. Ze zijn dus heel sterk betrokken bij de problematiek. Ik veronderstel ook dat ze er heel veel rond weten en dat ze het ook belangrijk vinden.

5. Rechtzinnigheidkritiek

Ups & Downs heeft als doel zowel de patiënten als hun partners en familieleden te begeleiden bij het omgaan met de manisch-depressieve stoornis of chronische depressie. Ze willen die mensen juist helpen dus ik denk niet dat de auteur je wil misleiden en info achterhoudt. Er staat ook overal vermeld waar je terecht kunt als je nog met vragen zit.

Footnotes: 360

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License