De Clercq Mathilde

Hallo,

ik ben 19jaar en zit nu in mijn eerste jaar toegepaste psychologie op het katho in kortrijk (klas:1batpc)
Ik koos voor deze richting omdat het gedrag van mensen mij fascineert.
In het middelbaar volgde ik de richting humane wetenschappen te Gent.

Ons thema(niet-zichtbare functiebeperkingen) vind ik heel boeiend.
Mijn broertje heeft adhd dus hier zou ik wel graag wat meer over weten.
Mijn doel in dit project is trachten om een verandering in ipsoc teweeg te brengen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License