De Clercq Mathilde
  • RUIJSSENAARS A.J.J.M., GHESQUIERE P .Dyslexie en dyscalculie: ernstige problemen in het leren lezen en rekenen: recente ontwikkelingen in onderkenning en aanpak, Acco, Leuven, 2002, 181 p.
  • RUIJSSENAARS A.J.J.M., HAMER J.H.M. Dyslexie: ernstige lees- en spellingproblemen; een overzicht van theorie en praktijk, Acco, Leuven, 1989, 197 p.
  • DUMONT J.J. Dyslexie: theorie, diagnostiek, behandeling, Lemniscaat, Amsterdam, 1990, 245 p.
  • NIEUWENBROECK A. Dyslexie, wat nu ? Signalement en aanpak van lees- en spellingproblemen, Berkhout, Nijmegen, 1992, 50 p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License