De Clercq Mathilde
  • EECKHOUT C., Toneel bij visueel gehandicapte jongeren: "Gezien en goedgekeurd", Ipsoc, Kortrijk, 1996, 79 p. en bijlagen.
  • DENOO L., Sociale vaardigheidstraining aan drie visueel gehandicapte jongeren gebaseerd op de Goldsteinmethode, Ipsoc, Katho, 1997, 77 p.
  • LEROY R., Relatievorming bij jong-volwassen visueel gehandicapten, Ipsoc, Katho, 1991, 125 p.
  • VANDEN BERGHE M., Psycho-pedagogische begeleiding van kinderen met een visueel-mentale handicap in het klasgebeuren: mogelijkheden van het Sociaal Lezen als communicatiemiddel, Ipsoc, Katho, 1995, 170 p. en bijlagen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License