aandacht-werkgroep voor volwassenen met adhd-gent

Algemene informatie
Adres:
9000 Gent
tel.: 052 550 630
website: www.zelfhulp.be/zoek/probleem_AANDACHTSTEKORTSTOORNIS+EN%2FOF+HYPERACTIVITEIT.html
website: www.adhd-volwassenen.be

Contactpersoon
Mevrouw Hilde Vandenhout
Hoedanigheid : Contactpersoon

Werking
Algemeen:
Op volwassen leeftijd wordt deze stoornis nog al te vaak miskend, zowel door de betrokkenen en hun familieleden als door professionele hulpverleners. Omdat er nog weinig (h)erkenning bestaat, en omdat het uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten vaak een belangrijke steun betekent, hebben een aantal mensen mét ADHD het initiatief voor het oprichten van een zelfhulpgroep genomen.
Het behoort ook tot de doelstellingen om alle wetenschappelijke informatie over liet onderwerp samen te brengen en beschikbaar te houden voor belangstellenden.
Ook hopen we te kunnen rekenen op professionele adviezen en informatieverstrekking van gespecialiseerde hulpverleners.
Aanmeldingswijze:
Bij deelname aan een gespreksavond is een voorafgaand telefonisch contact met één van de contactpersonen wel gewenst.
Taal : Nederlands
Vergoeding:
Voor een gespreksavond wordt 2,50 euro gevraagd per persoon of koppel.
Werkingsgebied:
Oost-Vlaanderen
Concrete activiteiten:
Gespreksavonden:
Elke volwassene met ADHD is vrijblijvend welkom om deel te nemen aan de maandelijkse vergadering.
Ook partners zijn welkom, omdat de ontmoetingen met lotgenoten ook voor hen verhelderend en ondersteunend kunnen zijn.
Men is vrij om eenmalig, nu en dan of regelmatig deel te nemen aan de vergaderingen.
Doelgroep
Alle volwassenen met ADHD en hun partner
Juridisch statuut
Feitelijke Vereniging zonder Rechtspersoonlijkheid
Rubriek
13.11. Zelfhulp - Personen met een handicap
Trefwoorden
Gedragsstoornissen
Handicap (mentaal)
Personen met een handicap
Zelfhulp

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License