De Geyter Sigrid

Naam: Sigrid De Geyter
Leeftijd: 18 jaar
Woonplaats: 8800 Roeselare
Studies: Toegepaste Psychologie
Studeerplaats: Kortijk

In mijn vrije tijd hou ik me vooral bezig met:

  • Muziek
  • Body Combat
  • Film

Onze wiki handelt over jongeren met een niet- zichtbare functiebeperking ( adhd, discalcu, dyslexie,…)
Ons ultieme doel is een verandering te verwezenlijken in de houding van studenten zonder een functiebeperking tegenover studenten met een functiebeperking. Ik vind het een moeilijk thema, maar ik zie het als een uitdaging. Overal vind je nu studenten met een functiebeperking, dus ik vind dat deze studenten wel wat aandacht verdienen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License