De Geyter Sigrid
  • CUYVERS G. De psychische stoornis. Over het gestoorde leven, Acco, Leuven/Amersfoort, 1987
  • DOSEN A. Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap, Koninklijke van Gorcum, Assen, 2005
  • FRANCES A., FIRST M. Stemming en stoornis , een gids voor iedereen die meer wil weten over kenmerken en diagnose van psychische stoornissen. De publieksuitgave van DSM-IV, het handboek van de psychiater, Nieuwezijds, Amsterdam, 1999
  • DERKSEN J.J.L. Strukturele diagnostiek van psychische stoornissen. Neurose, borderline, psychose, H. Nelissen, Baarn, 1986
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License