De Geyter Sigrid
  • ENNAU F., Poging om op plezierige manier bewegingservaring te stimuleren bij het visueel gehandicapte kind, Ipsoc, Kortrijk, 1996, 74 p.
  • DE MAZIERE M., Opvang voor ernstig meervoudig visueel gehandicapte kinderen in Vlaanderen: kloof tussen vraag en aanbod, Ipsoc, Kortrijk, 1992, 77p. en bijlagen.
  • AHIEU N., Mensen met een visueel-mentale handicap gaan op zoek in de (postmoderne-)dans: een ervaringsverslag vanuit een theoretisch kader, Ipsoc, Kortrijk, 1992, 233p.
  • VANDAELE M., Leerlingvolgsysteem voor visueel gehandicapten. Bij visueel gehandicapten, Ipsoc, Kortrijk, 1994, 175p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License