De Geyter Sigrid

Artikel 1

Artikel overgenomen uit: Brabants Dagblad, 29-11-2008

Accepteren van mijn dyslexie best moeilijk
Mari van Rossem

NIEUWEGEIN - De creativo's achter Loesje bedachten ooit bij het fenomeen dyslexie de vraag 'Is dat niet zoiets als: geen letters in je soep lusten?' De tweehonderd jongeren die gisteren in Nieuwegein deelnamen aan de allereerste Nederlandse Jeugdconferentie Dyslexie 'Wat vind jij nou?' weten -ervaringskundig als ze zijn- wel beter.

Hun lees- en/of spellingprobleem is iets van de lange adem en vooral niet lachwekkend. Want na de vaak nuchtere constatering -veelal na uitgebreid onderzoek- dat je dyslectisch bent, is er de vraag: en hoe nu verder met mijn stoornis?

"Voor mij was het in ieder geval een hele opluchting toen ik vorig jaar te horen kreeg dat ik dyslectisch was. Al was het accepteren ervan best moeilijk", stelt de 12-jarige Maud Schel, een van de Brabantse deelnemers. "Al vanaf eind groep zes liep ik vast met de zaakvakken en dan vooral op het gebied van begrijpend lezen. Het allervervelendst is wel dat heel veel in het onderwijs, en dus ook op mijn school de Mettegeupel in Oss, met taal en lezen te maken heeft. Nee, ik zie geen letters dansen op papier; ik weet gewoonweg niet wát er staat, ook niet na een paar keer heel goed kijken. Gelukkig zijn de kinderen in mijn klas nú wel heel lief: ze begrijpen mij als ik iets niet begrijp. Daarom was het vandaag ook zo'n leuke dag. Al die kinderen hier denken precies hetzelfde als ik, vinden lezen en schrijven lastig. Ik had echt nóóit gedacht dat er zoveel leeftijdgenootjes waren die zijn net als ik."

Ook Machteld Bakker, adviseur leerlingzorg bij de medeorganisarende Rotterdamse CED-Groep, is na afloop van het dagje dyslexie voor kinderen, ouders en behandelaars ('Een wereldprimeur') één en al lof: "Het meest ontroerd ben ik toch wel geraakt door zeker twintig kinderen die bij me kwamen om me te bedanken voor deze dag. Echt waar. En allemaal gaven ze in hún woorden aan dat ze zich gehoord voelden, een stem kregen. Daarnaast begreep ik van behandelaars die de praatgroepjes met kinderen leidden, dat ze soms gewoonweg ontdaan waren van 't verdriet dat er tóch nog is. Tegelijkertijd waren ze onder de indruk van allerlei kwaliteiten van kinderen en jongeren om elkaar op weg te helpen. Waaruit eens temeer blijkt dat één van de drie gouden tips die op het einde van de dag gepresenteerd werden, meer dan toepasselijk is: de jongeren zélf bedachten namelijk dat ze niet voor een standaardprogramma moeten kiezen maar voor hulpmiddelen speciaal voor hen."

De 13-jarige Erwin van Boxtel uit Riel weet vanuit de auto op weg naar huis de andere twee tips haarfijn op te lepelen: "We moeten als dyslectische scholieren vooral sámen met onze hulpen een plan maken. En we willen zélf resultaat merken. Ja, dat er nu ook een website is speciaal voor jongeren met ons probleem, vind ik geweldig."

De 13-jarige maten Richard de Meijer en Kwint Kusters uit Schijndel vertellen dat ze met name de vele ezelsbruggetjes op www.balanstoolbox.nl bekijken. Richard: "Ik gebruik nu zelf in de tweede van de havo Kurzweil, een programma om teksten in te scannen en te beluisteren. Tips van lotgenoten zijn altijd welkom."

Artikel 2

Artikel overgenomen uit: Brabants Dagblad, 14-11-2008

Prinses vraagt aandacht voor student met handicap
Yolanda Sjoukes

BREDA - Floortje Stevens (22) heeft dyslexie. Zonder speciale voorzieningen, zoals een USB-stick met gesproken tentamenteksten of een prikkelvrije werkruimte, zou de jonge studente het niet redden op de HBO-opleiding NHTV in Breda, zegt ze zelf.

Nederland telt 550.000 studenten aan HBO's en universiteiten. Een op de zeven heeft net als Floortje een handicap; 40.000 studenten komen daadwerkelijk in de problemen door hun handicap. De helft stopt of vertraagt de studie.

Om meer gehandicapte studenten binnenboord te houden, is het expertisecentrum handicap en studie gisteren een landelijke campagne begonnen. Dat gebeurde in Breda in aanwezigheid van prinses Laurentien, Commisaris van de Koningin Hanja Maij Weggen en de Bredase loco-burgemeester Marja Heerkens.

De missie in opdracht van het Ministerie van Onderwijs: zorg dat ook studenten met een handicap kunnen studeren en hun studie afmaken. Door USB-sticks met gesproken teksten bijvoorbeeld of door een kamertje met bed op school: voor wie af en toe moet rusten of insuline moet spuiten. Zo'n kamertje is er, op de NHTV.

Het is heel belangrijk dat studenten met een handicap óók zelf aangeven wat ze nodig hebben, zegt Floortje Stevens. Zelf doet ze dat op de NHTV ook vanuit het Power Platform Atlas, een belangengroep voor gehandicapte NTHV-studenten. "Voorbeeld: kan een meisje met een fysieke handicap haar auto nooit kwijt: regelen wij een invalidenparkeerplaats."

Prinses Laurentien tot de aanwezigen tijdens de bijeenkomst over dit probleem: "Ik geloof erg in gelijke kansen en dat mensen zich niet hoeven te schamen. Ik ben er trots op beschermvrouwe te zijn van het expertisecentrum handicap en studie. Aanjagen en oplossingsgericht werken, dat spreekt mij erg aan."

De karavaan van het expertisecentrum trekt de komende periode verder langs allerlei hbo- en universiteitsinstellingen om te bewerkstelligen dat minder studenten door hun handicap in (tijd-)problemen komen en hun studie moeten staken of vertragen.

Artikel 3

Artikel overgenomen uit: Brabants Dagblad, 30-05-2008

Dyslexie heeft ook voordelen
Bas Moerman

HAAFTEN - Woordblindheid is een ingeburgerd begrip. Nog altijd wordt het toegepast op mensen die moeite hebben met correct lezen en schrijven. Sinds meer bekend is over de oorzaak van de handicap en de veelvuldig voorkomende bijverschijnselen, zoals gebrekkige mondelinge communicatie, gebruikt men liever het alles omvattende begrip dyslexie.

Jan van Nuland uit Haaften is ervaringsdeskundige, zet zich in om meer begrip te kweken voor het onderwerp en is medeauteur van een recent boek over de problematiek. "Nog altijd heerst het misverstand dat dyslectici dom zijn", weet hij. "Dat is onzin. Hun hersenen gaan alleen op een andere manier om met informatie. Ook ligt de snelheid van informatieverwerking vaak lager. Daarbij verwisselt men gemakkelijk letters en worden woorden vergeten bij het schrijven. Maar dat heeft allemaal niets met intelligentie te maken." Naar schatting 3 tot 5 procent van de Nederlandse schoolkinderen (Engelse schattingen spreken zelfs van 5 á 1o procent van de wereldbevolking) lijdt in mindere of meerdere mate aan de handicap. De jonge dislecten voelen zich vaak bekeken door anderen, hebben een laag gevoel van eigenwaarde en torsen nog jarenlang een zware emotionele bagage.

Van Nuland: "Ze krijgen hun leven pas terug als ze mogen zijn wie ze zijn; als ze hun zwakke punten accepteren, maar ook bekend zijn met hun sterke kanten." Amerikaans mri-onderzoek heeft aangetoond dat het probleem wordt veroorzaakt omdat zij bij informatieverwerking andere hersengedeelten gebruiken dan bij niet-dyslectici het geval is.

De route gaat via gebieden die onder meer te maken hebben met verbeelding, creativiteit, muzikaal talent en onderling scheiden van onderwerpen. Dat kan een verklaring zijn voor hun specifieke talenten. Hoe dan ook, in Amerika is becijferd dat 30 procent van de ondernemers dyslectisch zou zijn en niet minder dan 40 procent van de 'nieuwe rijken' aan de (ongeneeslijke en in sterke mate erfelijke) handicap zou lijden.

Artikel 4

Artikel komt uit: Brabants Dagblad, 11-05-2008

ADHD is aangeboren
J. Van Erp

Zaterdag 7 juni 2008 stond het volgende artikel in deze krant; 'Verwaarlozing kinderen wordt zwaar onderschat'. Hierin beweerden vertrouwensarts Jolanda Schoonenberg en praktijkleider Jelis van Leeuwen dat langdurig verwaarloosde kinderen grotere kans hebben op ADHD en Autisme of op het vertonen van agressief en crimineel gedrag.

Naar mijn mening mogen deze twee mensen terug naar de schoolbanken. ADHD en Autisme krijg je niet door verwaarlozing of mishandeling. Dat krijg je gratis en voor niets met de geboorte mee, het is genetisch bepaald.

Wij zorgen liefdevol voor onze zoon met PDD-NOS (een aan autisme verwante contactstoornis). Hij is met deze handicap geboren, het komt niet door mishandeling of verwaarlozing.

Als je een onderzoek doet, doe het dan wel goed.

Wat er dus in het artikel geschreven stond klopt helemaal niet.

Artikel 5

Artikel komt uit: Brabants Dagblad, 12-05-2008

Drempels weg voor gehandicapte student
Emmanuel Naaijkens

TILBURG - Het beroepsonderwijs moet ook toegankelijk zijn voor studenten met een handicap. Er moet alles aan gedaan worden om de drempels, zowel letterlijk als figuurlijk, weg te nemen. Dit is de opdracht die het ROC Midden-Brabant zichzelf voor de komende jaren gesteld heeft.

Bij de drie beroepscolleges van het ROC Midden-Brabant (Techniek, Economie, Zorg en Welzijn) zijn voor zover bekend tweehonderd studenten met een handicap. Dat kan variëren van slechtziendheid tot chronische ziekte en van doofheid tot allergie. Om er voor te zorgen dat ook gehandicapte studenten een beroepsopleiding kunnen volgen, is het Steunpunt Studie en Handicap opgericht, met als coördinator D.-Coomans. Enerzijds inventariseert het steunpunt bij de aanmelding van de gehandicapte student welke begeleiding en welke voorzieningen nodig zijn. Anderzijds wordt bij de docenten en andere medewerkers van het ROC Midden-Brabant de aandacht gevestigd op deze groep studenten.
Behulpzaam
Cindy Schneider (20) uit Dongen volgt bij het ROC een havo-opleiding, eerder zat ze op de Mytylschool. De studente zit in een rolstoel en de communicatie verloopt vooral schriftelijk. Toen ze aan de opleiding bij het ROC begon, was er nog nauwelijks begeleiding. "Ik ben blij dat ik hier terecht kon. Ze zijn aardig en heel behulpzaam", laat Cindy weten. Ze heeft al verschillende certificaten behaald. Tekenen is haar favoriete vak en ze hoopt na de havo een opleiding multimedia vormgeving aan het Grafisch Lyceum in Eindhoven te kunnen gaan doen. Maar misschien dat ze zich wel gaat specialiseren in vertalen. Marjolein Segers (22) uit Berkel-Enschot heeft dyslexie (een leerstoornis). Dat is echter pas vorig jaar uit een test gebleken. Ze had altijd veel moeite met spellen, maar nooit was een relatie gelegd met dyslexie. "Ik werd vroeger gepest, ze zeiden dat ik dom was." Na de basisschool ging ze naar de mavo Quirijn, en vervolgens naar het ROC Midden-Brabant voor een opleiding bij het College Techniek. Haar problemen met taal kwamen aan het licht toen ze vastliep met het maken van een stageverslag. Nu haar handicap erkend is, kan ze aanspraak maken op bijzondere voorzieningen, zoals extra tijd voor het maken van een examen. "Dat heeft mij enorm veel zelfvertrouwen gegeven", zegt Marjolein. Ze wil nu in Tilburg een hbo-studie (commerciële) techniek gaan doen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License