De Geyter Sigrid

Artikel 1

De signalisering van externaliserende stoornissen door Nederlandse, Marokkaanse, Turkse en Surninaamse ouders

BURGER H. en andere, Kind en Adolescent, tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, jaargang 28 nr 4, november 2007.

Onderzoek die nagaat in hoeverre de etnische achtergrond invloed heeft op het signaliseren van externaliserende stoornissen bij kinderen (vb: adhd,b gedragssstoornis en de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis —> meest voorkomende psychiatrische stoornissen). Deze stoornissen gaan gepaard met aanzienlijke leer-en opvoedingsproblemen en sociaal disfunctioneren.

Artikel 2

Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking: wiens zorg?

Buitelaar J.K., Kind en Adolescent, tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, jaargang 28 nr 4, november 2007.

In een reguliere basisschool (33lln.) is de kans klein dat zij voldoende uitleg en bemoediging zullen krijgen. En op een speciale basisschool voor basisonderwijs (SBO-school), waar de vroegere gedragsmoeilijke kinderen met licht verstandelijke handicapten vermengd worden, lijkt de kans niet groot dat er een klimaat bestaat waar de negatieve belevingen omgezet kunnen worden in meer positieve attributies.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License