De Maertelaere Ann-Sophie

Vzw BSH en Wake Up!

Algemene informatie:
De dienst vzw Begeleiding Studenten met een Handicap (vzw BSH) heeft als centrale doelstelling een volwaardige integratie in én een deelname aan het hoger onderwijs te realiseren voor studenten met een functiebeperking. Wake Up! Heeft hetzelfde doel.

Vzw BSH
Home Vermeylen
Stalhof 6
9000 Gent
09 264 72 66
moc.liamtoh|tneghsb#moc.liamtoh|tneghsb

Wake Up!
Email: moc.liamg|tneg.puekaw#moc.liamg|tneg.puekaw

Dienstverlening:

- Vervoer
- Studie- en examenfaciliteiten
- Diagnostiek Dyslexie – Dyscalculie
- Compenserende software voor studenten met Dyslexie
- Huisvesting
- Omkadering

Doelstelling:

De dienst voor studenten met een functiebeperking staat open voor studenten die wensen te studeren aan de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, Kaho Sint-Lieven en de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, campus Gent.

Zowel studenten met een motorische, visuele of auditieve beperking als studenten met een leerstoornis, een ontwikkelingsstoornis, een chronisch medische aandoening of een psychische beperking behoren tot onze doelgroep.

*Integreren

Vzw BSH heeft als centrale doelstelling een volwaardige integratie in en een deelname aan het hoger onderwijs te realiseren voor studenten met een functiebeperking. De begeleidingsdienst is een belangrijke schakel in het studieproces van de student.

*Individuele dienstverlening

De werking van de dienst situeert zich vooreerst op het individueel niveau. Studiekeuze, studiehulpmiddelen, huisvesting, toegankelijkheid en mobiliteit, medische verzorging, financiering, studie- en examenfaciliteiten zijn aandachtspunten die hierbij aan bod komen. Tijdens de studies kunnen studenten bij ons terecht met heel geïndividualiseerde vragen waarvoor begeleiding op maat wenselijk is.

1. Herstellingskritiek

Ik ben bijna zeker dat de informatie op de site correct is, omdat ze specifiek bedoeld is voor de studenten met een functiebeperking zelf

2. Oorsprongskritiek

Er is een nauw samenwerkingsverband tussen vzw BSH en Universiteit Gent, vzw SOVOREG, vzw SOVOWES en STUDIOO. Deze laatste omvat vzw SOVOARTE, Sovo W&K campus Gent en vzw Sovo Kaho Sint-Lieven. Op de site staan verwijzingen naar de adressen van deze instanties en vele links naar andere professionele organisaties, dus kan ik bijna met zekerheid zeggen dat de informatie correct en zeker controleerbaar is.

De verantwoordelijke voor de webdesign van de site, is Christophe Eeckhout. Een andere auteur kon ik echter niet vinden. Op de site is ook een activiteitenkalender te vinden die zeer recent en regelmatig bijgewerkt wordt. Dus de site is actueel.
Verwijzingen naar bronnen heb ik niet echt gevonden.

3. Interpretatiekritiek

Er wordt niet echt vanuit een bepaald standpunt geschreven op de site, de voornaamste functie van de site is informatie verstrekken.

4. Bevoegdheidskritiek

Zoals ik reeds eerder zei, is er niet echt een auteur vermeld op de site. Er is wel voor zowel vzw BSH als Wake Up! een contactpersoon opgegeven.

5. Rechtzinnigheidskritiek

Aangezien het het doel van de site is om aan zowel studenten met als zonder een functiebeperking zoveel mogelijk informatie te verstrekken, denk ik niet dat de auteurs enige informatie achter hebben gehouden.

Footnotes:
463

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License