De Maertelaere Ann Sophie
  • VERHULST F.C., VERHEY F. Adolescentenpsychiatrie. Van Gorcum, Assen, 2000
  • EIJER M.J., DE LEVITA D.J., SCHOUTEN J.A.M. Adolescent en psychiatrie. Enkele specifieke stoornissen in de adolescentie en haar behandeling, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982
  • STRUBBE W. Anders dan gewoon. Inleiding in de kinderpsychiatrie, Intro, Nijkerk, 1983
  • MARCHAND P. De maatschappij. Oorzaak van geestesstoornissen?, Julie Renson Stichting, Brussel, 1978
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License