De Maertelaere Ann Sophie
  • GAUDESABOOS B., Het stimuleren van aangepast gedrag bij visueel gehandicapte kinderen: een poging tot hantering van de theory of mind en het systeemtheoretisch denken bij kinderen tijdens gerichte spelmomenten en dagdagelijkse situaties, Ipsoc, Kortrijk, 1999, 139 p.
  • DELBEKE A., Het audiovisueel verhoor bij minderjarigen: een empirisch onderzoek naar de methoden voor geloofwaardigheidsanalyse, Ipsoc, Kortrijk, 2006, verschillende pagineringen.
  • DEPOORTER E., De wisselwerking tussen de visueel gehandicapte en zijn omgeving, Ipsoc, Kortrijk, 1995, 140 p.
  • DEGRANDE J., Basale stimulatie in de thuissituatie bij visueel gehandicapte kinderen, Ipsoc, Kortrijk, 1995, 107 p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License