De Maertelaere Ann Sophie Org

BSH Gent en Wake Up!

Algemene informatie
De dienst vzw Begeleiding Studenten met een Handicap (vzw BSH) en Wake Up!, zijn twee organisaties die zich bezighouden met het verdedigen van de belangen van mensen met een functiebeperking.

Vzw BSH
Home Vermeylen
Stalhof 6
9000 Gent
09/264 72 66

WakeUp! Email: moc.liamg|tneg.puekaw#moc.liamg|tneg.puekaw

Dienstverlening:

De dienst voor studenten met een functiebeperking staat open voor studenten van de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent, de Hogeschool West-Vlaanderen, Kaho Sint-Lieven en de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, campus Gent.

- Vervoer
- Studie -en examenfaciliteiten
- Diagnostiek Dyslexie - Dyscalculie
- Compenserende software voor studenten met Dyslexie
- Huisvesting
- Omkadering

Doelstellingen:

Zowel studenten met een motorische, visuele of auditieve beperking als studenten met een leerstoornis, een ontwikkelingsstoornis (ADHD, autisme), een chronisch medische aandoening of een psychische beperking behoren tot onze doelgroep.

* Integreren
Vzw BSH heeft als centrale doelstelling een volwaardige integratie in en deelname aan het hoger onderwijs te realiseren voor studenten met een functiebeperking. De BSH is een belangrijke schakel in het studieproces van de student.

* Individuele dienstverlening
De werking van de dienst situeert zich vooreerst op het individueel niveau. Studiekeuze, studiehulpmiddelen, huisvesting, toegankelijkheid en mobiliteit, financiering, studie- en examenfaciliteiten zijn punten die hierbij aan bod komen. Tijdens de studies kunnen studenten bij ons terecht met vragen waarvoor begeleiding op maat wenselijk is.

1. Herstellingskritiek
De informatie op de site is zeer correct, aangezien het specifiek bedoeld is voor studenten met een functiebeperking.

2. Oorsprongskritiek
Vzw BSH werkt samen met Universiteit Gent, vzw SOVOREG, vzw SOVOWES, STUDIOO, vzw SOVOARTE… Op de site zijn er links en verwijzingen naar deze organisaties dus ga ik ervan uit dat de informatie betrouwbaar is en zeker controleerbaar.
De verantwoordelijke voor de webdesign, is Christophe Eeckhout, een echte auteur kon ik echter niet vinden. Ik kan wel zeggen dat de site actueel is, want er is een activiteitenkalender met recente aanpassingen. Echte verwijzingen naar bronnen zijn er niet.

3. Interpretatiekritiek
De informatie die te vinden is op de site, is niet echt vanuit een zeker standpunt geschreven, het verschaffen van informatie is de belangrijkste doelstelling.

4. Bevoegdheidskritiek
De enige bevoegde persoon die te vinden is op de site, is de contactpersoon bij wie je terecht kan voor verdere vragen.

5. Rechtzinnigheidskritiek
Ik vind nergens een aanduiding dat er informatie wordt achtergehouden, het doel van de organisaties en de site is juist om studenten zoveel mogelijk te informeren over functiebeperkingen.

Footnotes:
400 woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License