De Pelsmaecker Lynn

De auteur van het artikel is Lynn De Pelsmaeker, zij is een studente aan de Universiteit van Gent in haar derde jaar Communicatiewetenschappen. Zij schrijft sinds een klein jaar in het studentenblad Schamper en heeft reeds diverse andere artikels geschreven.
Een korte omschrijving van haarzelf en alle verdere artikels die zij voor Schamper schreef of hielp meeschrijven kan je vinden op http://www.schamper.ugent.be/user/lynndepelsmaeker

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License